Khóa vân tay Kawa – K202

4.800.000 

Đặc điểm nổi bật Khóa vân tay Kawa K202

  • Mở khóa bằng vân tay (100 vân tay)
  • Mở khóa bằng mật mã (100 mật mã)
  • Mở khóa bằng thẻ từ (100 thẻ từ)
  • Mở khóa bằng chìa cơ ( 2 chìa cơ)
  • Wifi qua APP (option bổ sung) – Thêm wifi thêm  500k.
  • Remote điều khiển (option bổ sung) – Thêm Remote thêm 1 Triệu.
Khóa Vân Tay Kawa K202 Công nghệ Nhật Bản
Khóa vân tay Kawa – K202

4.800.000