Khóa vân tay KAWA- K205

5.900.000 

  • Mở khóa bằng vân tay (100 vân tay)
  • Mở khóa bằng mật mã (100 mật mã)
  • Mở khóa bằng thẻ từ (100 thẻ từ)
  • Mở khóa bằng chìa cơ ( 2 chìa cơ )
  • Tích hợp chuông cửa trên khóa
Khóa vân tay KAWA- K205

5.900.000